Hälsofördelar med husdjur

  • 08 Jun, 2022

Det finns många hälsofördelar med att äga ett husdjur, både vad gäller det fysiska som det psykiska. Det spelar såklart in vilket husdjur du har men även fiskar i ett akvarium har visat sig att det det sänker blodtrycket på innehavaren. När det gäller det fysiska så är såklart en hund det bästa eftersom du på så vis får dagliga promenader och med dem följer många hälsofördelar. Hundägare socialiserar dessutom ofta med andra hussar och mattar. När det gäller det psykiska är forskningen relativt ny och givetvis ska du vända dig till en psykolog om du har svårare besvär. Idag kan förtag anlita en psykologkonsult så på större arbetsplatser finns det ibland terapeuter. Husdjur kan exempelvis få deprimerade till ett bättre mående eftersom de måste sköta om sitt djur. Det har även visat sig att djur sänker blodtrycket och får oss att känna oss lugnare.

Hund som ligger på rygg