Så påverkas ditt husdjur av rökning

  • 19 Jun, 2022

Att rökning är en hälsorisk är ingen nyhet för någon men det är viktigt att påminna om hur farligt det är med passiv rökning då många inte riktigt tänker på konsekvenserna av det. Du skadar inte bara dina medmänniskor utan även ditt husdjur. Studier visar att katter är det mest drabbade djuret eftersom de tvättar sig själva vilket medför att kroppen slukar upp mer rök. I röken finns över 4000 olika kemikalier som fastnar i djuren päls. Som djurägare är det alltså en extra god idé att sluta röka. Det är inte enbart katter som drabbas utan hundar och andra djur har också en ökad risk för exempelvis cancer och andra sjukdomar som förknippas med rökning. Data visar att 60 % av alla hundar som drabbas av lungcancer bor i hem där det röks. Det är även vanligt att det röks under promenaden. Det spelar även roll vilken ras du har på hunden eller katten vilken typ av cancer din rökning ger. Katter och hundar med trubbig nos drabbas exempelvis oftare av lungcancer då inte nosen filtrerar de giftiga ämnena lika väl.

Hund springer efter boll i park